POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Bloga One Step Forward, dostępnego pod adresem:  https://onestepforward.pl/. Dane te zostały podane przez Użytkowników w sposób dobrowolny oraz osobiście za pośrednictwem narzędzi dostępnych na blogu. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Bloga, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Bloga.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych na Blogu jest osoba fizyczna – Kamil Gucwa, który jest Autorem Bloga.
 2. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 3. W kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem po adresem e-mail: blog@onestepforward.pl
 4. Ochrona prywatności Użytkowników Bloga jest dla nas priorytetowa. Z związku z tym traktujemy dane Użytkowników z niezwykłą starannością, aby zapobiec udostępnieniu tych danych osobom nieupoważnionym. W tym celu zostały wdrożone zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych m.in. ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego. Dodatkowo, miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 5. Blog One Step Forward gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Blog One Step Forward pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 8. Blog One Step Forward zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, a podane przez niego dane będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 9. Przeglądanie Bloga nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Bloga, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Bloga. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. Na Blogu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Bloga i nie są w żaden sposób nadzorowane przez blog www.onestepforward.pl.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w formie newslettera obsługiwanego przez firmę MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, a także w momencie odpowiadania na komentarze pozostawione pod artykułami na blogu. Dodatkowo, dane Użytkownika przetwarzane są w celu usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych na Blogu w serwisach społecznościowych lub innych witrynach, komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Blogiem oraz ochrony danych oraz zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu oceny ryzyka potencjalnych klientów, w celu oceny planowanych kampanii marketingowych, w celu realizacji marketingu bezpośredniego.
 15. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie użytkownik podaje dane: imię i adres e-mail, na który przesyłane będę informacje o nowych wpisach lub informacje handlowe, z których w każdej chwili może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Administratorem danych osobowych użytkowników newslettera jest firma MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
 16. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 17. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 18. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Bloga w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.
 19. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane również naszym podwykonawcom (np. dostawcom rozwiązań informatycznych i hostingowych). Na chwilę obecną Blog One Step Forward korzysta z hostingu, dostarczonego przez firmę OVH. Poprzez zawarcie Umowy Powierzenia Blog potwierdza przetwarzanie danych osobowych firmie OVH, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO. OVH działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Firma OVH nie ma jednak bezpośredniego dostępu do danych osobowych, umieszczonych w bazie mailingowej MailChimp.
 20. Blog gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
 21. Anonimowe dane gromadzone automatycznie: adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, przybliżona lokalizacja, otwierane podstrony serwisu,  czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu, rodzaj systemu operacyjnego, adres poprzedniej podstrony, adres strony odsyłającej, język przeglądarki, prędkość łącza internetowego, dostawca usług internetowych.
 22. Dane gromadzone podczas rejestracji: adres e-mail, adres IP (zbierane automatycznie).
 23. Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter: imię, adres e-mail
 24. Dane gromadzone podczas dodawania komentarza: imię i nazwisko / pseudonim, adres e-mail, adres strony www, adres IP (zbierane automatycznie).
 25. Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.
 26. Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego Bloga przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.). W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.
 27. Blog korzysta z plików cookies. Pliki cookies („ciasteczka”) są wykorzystywane do: usprawnienia i ułatwienia dostępu do Bloga, umożliwienia logowania do Bloga, na marketing i remarketing w serwisach zewnętrznych, personalizacji Bloga dla Użytkowników, usługi serwowania reklam, usługi afiliacyjne, prowadzenia statystyk, świadczenia usług społecznościowych i serwowania usług multimedialnych.
 28. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Bloga.
 29. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 30. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Bloga mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 31. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 32. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 33. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  1. Internet Explorer
  1. Chrome
  1. Safari
  1. Firefox
  1. Opera
 34. Urządzenia mobilne:
  1. Android
  1. Safari (iOS)
  1. Windows Phone